23.01.2013
На аукцији трогодишњих државних обвезница деноминованих у еврима Републике Србије, одржаној 23. јануара 2013. године, понуђен обим емисије износио је 30.000.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 42.856.000 евра, односно 142,85 одсто обима емисије. Реализовано је 30.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 30.000.000 евра, што представља 100,00 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,875 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. јануара 2016. године. Датум доспећа купона (4,875% годишње) је 25. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа