05.02.2013
На аукцији двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије, одржаној 05. фебруара 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара. Укупан обим тражње износио је 9.145.000.000 динара, односно 91,45 одсто обима емисије.
Реализовано је 540.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 5.400.000.000 динара. То представља 54,00 одсто обима емисије.
Купон је једнак референтној каматној стопи Народне банке Србије увећаној за фиксну маргину која износи 0,98 одсто на годишњем нивоу. Датуми доспећа ануитета (једнака годишња амортизација главнице + купон) су 7. фебруар 2014. године и 7. фебруар 2015. године.