28.02.2013
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 28. фебруара 2013. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 6.250.890.000 динара, односно 208,36 одсто обима емисије.
Реализовано је 300.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 3.000.000.000 динара. То представља 100,00 одсто обима емисије.
Државни записи су продати по стопи приноса од 9,8 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 29. августа 2013. године.