Кредитни рејтинг Републике Србије
S&P Global Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Moody's Investors Service Ба2 / стабилни изгледи
Дневна курсна листа
EUR/RSD 117.199
USD/RSD 109.9737
Цене Еврообвезница на затварању - 21.09.2023
EB 2027 / 3,125% ЕУР €91,149 / 5,893%
EB 2028 / 1,000% ЕУР €78,542 / 6,115%
EB 2028 / 6,250% УСД $99,000 / 6,499%
EB 2029 / 1,500% ЕУР €78,082 / 6,136%
EB 2030 / 2,125% УСД $74,909 / 6,561%
EB 2033 / 1,650% ЕУР €66,949 / 6,427%
EB 2033 / 6,500% УСД $96,941 / 6,929%
EB 2036 / 2,050% ЕУР €61,210 / 6,583%
Прелиминарнo стање јавног дуга
Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 22. септембар 2023. године износи 4.141.213.007.068 динара
Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ РЕСТИТУЦИЈЕ

13-04-2023

Обавештавају се корисници реституције да све информације у вези са државним обвезницама по основу правноснажног Решења о обештећењу Агенције за реституцију, могу добити сваког радног дана у периоду од 10 до 12 часова на следећи број телефона: +381 11 3202 461


Вести

Агенција Moody’s потврдила је кредитни рејтинг Републике Србије

08-09-2023

Агенција за оцену кредитног рејтинга Moody’s потврдила је кредитни рејтинг Републике Србије на нивоу „Ba2“ и задржала стабилне изгледе за његово даље повећање.


У извештају Агенције се истиче да је, упркос кризи и свим изазовима из спољног окружења, Србија успела да сачува стабилност економије и поверење инвеститора, да оствари висок ниво страних директних инвестиција и да сачува радна места.


Оваква оцена кредитног рејтинга, такође, одражава позитивне резултате фискалне консолидације подржане недавно ревидираним фискалним оквиром. Спроведене структурне реформе у последњих неколико година, уз помоћ и подршку Међународног монетарног фонда и Европске уније, помогле су очувању макроекономске стабилности земље.


У извештају се наводи да су изгледи за раст БДП-а у Србији позитивни. Очекује се да ће у 2023. години износити 1,8 одсто, док се за 2024. годину предвиђа раст од 3,2 одсто, а за 2025. годину од чак 4 одсто.


Moody’s очекује да ће дефицит бити на нивоу од око 2,8 одсто БДП-а у 2023. години, што је ниже у односу на 2022. годину. У наредном периоду предвиђа се наставак постепеног смањења дефицита и очекује се да ће пасти на 1,5 одсто БДП-а у 2025. години.


Исто тако, очувана је фискална стабилност и задржана опадајућа путања учешћа јавног дуга у БДП-у. Предвиђено смањење дефицита у наредне две године ће омогућити даље континуирано смањење учешћа дуга опште државе у бруто домаћем производу.


Агенција наводи да је дефицит текућег рачуна у последњих неколико година у потпуности покривен приливом страних директних инвестиција. Као резултат бржег реалног раста извоза робе и услуга и мањег увоза енергената очекује се да ће дефицит текућег рачуна у 2023. години пасти на испод 4 одсто БДП-а са 7 одсто, колико је износио у 2022. години.


Инфлација је почела да расте почетком конфликта у Украјини и углавном је била вођена повећањем глобалних цена хране и енергената. Свој врхунац је достигла у марту 2023. године да би након тога почела постепено да се смањује. Moody’s оцењује да ће пооштравање монетарне политике помоћи да се инфлација постепено приближи граници циљног опсега Народне банке Србије и да ће до краја 2024. године пасти на ниво од око 4,5 одсто.


Стабилни изгледи за даље повећање кредитног рејтинга потврђују очекивања агенције Moody’s да ће Република Србија наставити да води опрезну фискалну политику, као и да ће наставити да напредује у структурним реформама.


Влада Републике Србије ће наставити да прати утицаје из међународног и домаћег окружења, уз континуиране позитивне одговоре на различите изазове, са тенденцијом очувања привредног раста, одржања финансијске стабилности, очување стабилности девизног курса, стабилности банкарског сектора и привлачења страних инвестиција.

Република Србија на аукцији продала дванаестогодишње државне обвезнице у износу од 5,09 милијарди динара

05-09-2023

Дана 5. септембра 2023. године реотворена је емисија дванаестогодишњих државних обвезница Републике Србије, која доспева 20.08.2032. године, први пут емитована 18. фебруара 2020. године. Обим аукције износио је 5.098.300.000,00 динара са купонском стопом од 4,50%.


Укупан обим тражње износио је 8.650.480.000,00 динара. Реализовано је 509.830 комада државних обвезница, номиналне вредности 5.098.300.000,00 динара.


Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 6,20 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. августа 2032. године. Исплата купона у износу од 4,50% вршиће се полугодишње и то сваког 20. фебруара и 20. августа до датума доспећа.


Агенција „Fitch“ потврдила кредитни рејтинг Републике Србије и изгледе за раст

11-08-2023

Aгенција за оцену кредитног рејтинга „Fitch Ratings“ потврдила је данас кредитни рејтинг Републике Србије на нивоу ББ+ са стабилним изгледима за његово даље повећање.


Потпредседник Владе Србије и министар финансија Синиша Мали изјавио је да оваква одлука агенције потврђује да је у Србији, упркос неповољним условима у међународном окружењу, очувана пуна макроекономска, финансијска и монетарна стабилност.


„Ово је још једна потврда да Србија води одговорну и озбиљну економску политику, политику раста и напретка, усмерену на даље реформе, на нове инвестиције, стварање још повољнијег привредног амбијента, уз побољшање животног стандарда грађана“, рекао је министар Мали.


Синиша Мали је додао да наша земља, упркос светској економској кризи, наставља да бележи привредни раст, да је незапосленост на крају првог квартала износила 10,1 одсто, а да је јавни дуг тренутно на нивоу од 50,3 одсто БДП.


„Упркос свим изазовима, успели смо да одржимо јавни дуг под контролом, далеко испод нивоа Мастрихта, да сачувамо радна места и да останемо атрактивна инвестициона дестинација. Уз све то, настављамо да побољшавамо животни стандард грађана Србије, па нас тако већ од 1. септембра очекује повећање плата за запослене у просвети, за медицинске сестре и техничаре у установама здравствене заштите и за неговатељице у установама социјалне заштите. Такође, од 1. октобра пензије у Србији ће бити веће за 5,5 одсто“, навео је Мали. Он је подсетио и да од 1. јануара следе даља повећања примања грађана.


Притом, додао је, није се одустало ни од једног капиталног пројекта, већ се несмањеним интензитетом улаже у нове ауто-путеве и брзе саобраћајнице, пруге, мостове, болнице, школе, домове здравља и заштиту животне средине.


Како наводи Агенција „Fitch Ratings“, у условима великих неизвесности, банкарски сектор је наставио успешно пословање и доказао своју отпорност. Банке су остале профитабилне и ликвидне, док је учешће проблематичних кредита у укупним кредитима близу историјског минимума, и на крају јуна износило 3,2 одсто.


Агенција у извештају наводи да су изгледи за раст БДП-а у Србији позитивни. Очекује се да ће раст БДП-а у 2023. години износити 2,4 одсто, док се за 2024. годину предвиђа раст од 3,4 одсто.


„Fitch Ratings“ констатује да је, упркос великим турбуленцијама на светском тржишту, очувана релативна стабилност курса динара према евру као важан стуб укупне стабилности земље. Такође, девизне резерве земље су повећане на рекордни ниво. Остварен је висок прилив страних директних инвестиција и наставак раста запослености, док је стопа незапослености на ниском нивоу.


Агенција оцењује да су високи трошковни притисци, од чега је највећи допринос долазио од цена енергената и хране, довели до раста инфлације у 2022. и првом кварталу 2023. године. Наводи се да је инфлација достигла свој врхунац и да ће се од другог тромесечја наћи на опадајућој путањи, док се израженији пад очекује у другој половини текуће године. До краја 2023. године очекује се враћање на једноцифрену инфлацију.


Када је реч о јавним финансијама, мора се нагласити да су остварени резултати у првој половини 2023. године бољи од плана. „Fitch“ очекује да ће дефицит бити на нивоу од око 2,7 одсто БДП-а у 2023. години. То представља смањење од 0,6 процентних поена у односу на првобитну пројекцију. Предвиђа се да ће у наредне две године дефицит бити смањен на 1,5 одсто, што ће омогућити даље смањење учешћа дуга опште државе у бруто домаћем производу, а процењује се да ће на крају 2025. године оно износити око 48,1 одсто.


„Fitch“ процењује да средњорочни изгледи Србије остају повољни. Предвиђа да ће тржиште рада остати снажно и отпорно. Посебно значајно је да ће запосленост наставити да расте. Очекује се и наставак стабилног прилива страних директних инвестиција и повратак БДП-а на путању раста од 4 одсто од 2025. године.


Кредитни рејтинг Републике Србије
S&P Global Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Moody's Investors Service Ба2 / стабилни изгледи
Дневна курсна листа
EUR/RSD 117.199
USD/RSD 109.9737
Цене Еврообвезница на затварању - 21.09.2023
EB 2027 / 3,125% ЕУР €91,149 / 5,893%
EB 2028 / 1,000% ЕУР €78,542 / 6,115%
EB 2028 / 6,250% УСД $99,000 / 6,499%
EB 2029 / 1,500% ЕУР €78,082 / 6,136%
EB 2030 / 2,125% УСД $74,909 / 6,561%
EB 2033 / 1,650% ЕУР €66,949 / 6,427%
EB 2033 / 6,500% УСД $96,941 / 6,929%
EB 2036 / 2,050% ЕУР €61,210 / 6,583%
Прелиминарнo стање јавног дуга
Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 22. септембар 2023. године износи 4.141.213.007.068 динара
/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs