Кредитни рејтинг Републике Србије
S&P Global Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Moody's Investors Service Ба2 / стабилни изгледи
Дневна курсна листа
EUR/RSD 117.2781
USD/RSD 109.534
Цене Еврообвезница на затварању 29.05.2023
EB 2027 / 3,125% ЕУР €88,652 / 6,466%
EB 2028 / 1,000% ЕУР €75,540 / 6,604%
EB 2028 / 6,250% УСД $100,020 / 6,245%
EB 2029 / 1,500% ЕУР €75,336 / 6,553%
EB 2030 / 2,125% УСД $76,095 / 6,151%
EB 2033 / 1,650% ЕУР €64,466 / 6,734%
EB 2033 / 6,500% УСД $98,140 / 6,751%
EB 2036 / 2,050% ЕУР €58,959 / 6,843%
Прелиминарнo стање јавног дуга
Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 30. мај 2023. године износи 4.163.905.367.432 динара
Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ РЕСТИТУЦИЈЕ

13-04-2023

Обавештавају се корисници реституције да све информације у вези са државним обвезницама по основу правноснажног Решења о обештећењу Агенције за реституцију, могу добити сваког радног дана у периоду од 10 до 12 часова на следећи број телефона: +381 11 3202 461


Вести

Република Србија на аукцији продала двогодишње државне обвезнице у износу од 7,99 милијарди динарa

23-05-2023

Дана 23. маја 2023. године реотворена је емисија двогодишњих државних обвезница Републике Србије, која доспева 25. јануара 2025. године. Обим аукције износио је 16.013.930.000,00 динара са купонском стопом од 5,00%.


Укупан обим тражње на аукцији износио је 11.074.890.000,00 динара. Реализовано је 799.863 комада државних обвезница, номиналне вредности 7.998.630.000,00 динара.


Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,28 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. јануара 2025. године. Исплата купона у износу од 5,00% вршиће се годишње и то сваког 25. јануара до датума доспећа.


Република Србија на аукцији продала десетогодишње државне обвезнице у износу од 14,15 милијарди динара

09-05-2023

Дана 9. маја 2023. године реотворена је емисија десетогодишњих државних обвезница Републике Србије, која доспева 08.02.2028. године, први пут емитована 06.02.2018. године. Обим аукције износио је 18.443.560.000,00 динара са купонском стопом од 5,875%.


Укупан обим тражње износио је 20.051.250.000,00 динара. Реализовано је 1.415.025 комада државних обвезница, номиналне вредности 14.150.250.000,00 динара.


Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 8. фебруара 2028. године. Исплата купона у износу од 5,875% вршиће се годишње и то сваког 8. фебруара до датума доспећа.


Саопштење поводом аукцијe 9. маја 2023. године - продаја државних обвезница, иницијално емитованих 6. фебруара 2018. године

04-05-2023

Дана 9. маја 2023. године, Република Србија емитоваће динарске обвезнице у складу са Одлуком о емисији дугорочних државних хартија од вредности 05 Број: 424-2954/2023 од 6. априла 2023. године. Обвезнице које се емитују на основу наведене одлуке у износу од 18.443.560.000,00 динара, консолидују се и представљају јединствену емисију са обвезницама иницијално емитованим 6. фебруара 2018. године (ISIN: RSMFRSD55940; тикер: RSOB18174), односно врши се додатна продаја обвезница са истим карактеристикама које се односе на валуту, купонску стопу и датум доспећа. Укупан обим емисије ове обвезнице, након консолидације, износиће 155.000.000.000,00 динара.


Основни елементи динарских обвезница су:


Датум иницијалне емисије: 06. фебруар 2018. године

Датум емитовања: 09. мај 2023. године

Датум салдирања: 11. мај 2023. године

Датум доспећа: 08. фебруар 2028. године

Купон: 5,875%


Кредитни рејтинг Републике Србије
S&P Global Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Moody's Investors Service Ба2 / стабилни изгледи
Дневна курсна листа
EUR/RSD 117.2781
USD/RSD 109.534
Цене Еврообвезница на затварању 29.05.2023
EB 2027 / 3,125% ЕУР €88,652 / 6,466%
EB 2028 / 1,000% ЕУР €75,540 / 6,604%
EB 2028 / 6,250% УСД $100,020 / 6,245%
EB 2029 / 1,500% ЕУР €75,336 / 6,553%
EB 2030 / 2,125% УСД $76,095 / 6,151%
EB 2033 / 1,650% ЕУР €64,466 / 6,734%
EB 2033 / 6,500% УСД $98,140 / 6,751%
EB 2036 / 2,050% ЕУР €58,959 / 6,843%
Прелиминарнo стање јавног дуга
Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 30. мај 2023. године износи 4.163.905.367.432 динара
/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs