Кредитни рејтинг Републике Србије
S&P Global Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Moody's Investors Service Ба2 / стабилни изгледи
Дневна курсна листа
EUR/RSD 117.1933
USD/RSD 107.3986
Цене Еврообвезница на затварању - 30.11.2023
EB 2027 / 3,125% ЕУР €92,423 / 5,597%
EB 2028 / 1,000% ЕУР €80,779 / 5,684%
EB 2028 / 6,250% УСД $100,325 / 6,165%
EB 2029 / 1,500% ЕУР €79,990 / 5,812%
EB 2030 / 2,125% УСД $76,900 / 6,254%
EB 2033 / 1,650% ЕУР €69,427 / 6,066%
EB 2033 / 6,500% УСД $98,662 / 6,686%
EB 2036 / 2,050% ЕУР €63,685 / 6,254%
Прелиминарнo стање јавног дуга
Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 1. децембар 2023. године износи 4.179.786.926.251 динара
Обавештења

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

01-12-2023

Обавештавамо вас да су просторије Управе за јавни дуг од понедељка, 04. децембра 2023. године, на локацији у новој пословној згради Министраства финансија у Београду, улица Балканска 53.


О новим бројевима телефона Управа за јавни дуг ће издати благовремено обавештење. Адресе електронске поште остају непромењене.


Хвала на разумевању,


Управа за јавни дуг


Обавештење овлашћеним учесницима о преласку на нову аукцијску платформу

10-11-2023

Обавештавамо вас да је Уредба о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту ("Сл. гласник РС", бр. 100/2014, 78/2017, 66/2018, 78/2018, 140/2020, 59/2022 и 83/2023), ступила на снагу 07. октобра 2023. године, а почела са применом 01. новембра 2023.


Уредбом о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности предвиђено је да ће се аукције државних хартија од вредности реализовати преко нове аукцијске платформе, која је део информационог система Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а преко које ће овлашћени учесници моћи да учествују на аукцијама, како примарне продаје државних хартија од вредности, тако и откупа државних хартија од вредности пре рока доспећа.


У складу са наведним, потребно да овлашћени учесници провере статус својих овлашћених лица код Централног регистра, депоа и клиринга хатија од вредности и по потреби изврше неопходна усклађивања како би могли да приступе аукцијској платформи и учествују на предстојећим аукцијама државних хартија од вредности.


Подсећамо да ће, према планираном распореду аукција динарских државних ХоВ за четврти квартал 2023, прва примарна продаја државних хартија од вредности на новој аукцијској платформи бити одржана 05. децембра 2023. године.


Вести

Република Србија је први пут емитовала обвезницу са роком доспећа од 8 година и на првој аукцији успешно реализовала продају државних обвезница у износу од 19,19 милијарди динара

24-10-2023

Дана 24. октобра 2023. године одржана је прва аукција нове емисије осмогодишњих државних обвезница Републике Србије, које доспевају 26. октобра 2031. године. Обим емисије износи 110.000.000.000,00 динара, обвезнице носе купон 7,00%,  а на првој аукцији најављен је обим продаје 7 милијарди динара.


Укупан обим тражње на аукцији износио је 34.872.170.000,00 динара. Прихваћене су понуде у укупном износу од 19.195.310.000,00 динара, што је скоро троструко више у односу на планирани обим продаје, који је износио је 7.000.000.000,00 динара. На аукцији је било приметно учешће страних инвеститора, што показује њихову заинтересованост за државне хартије од вредности и присутност на тржишту капитала Републике Србије.


Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 6,39 одсто на годишњем нивоу, односно по цени 10.373,02 динара. Исплата купона вршиће се годишње и то сваког 26. октобра до датума доспећа.


Влада Републике Србије је на седници одржаној 28. септембра донела Одлуку о емисији осмогодишње бенчмарк државне обвезнице у износу од 110 милијарди динара

19-10-2023

Осмогодишња бенчмарк обвезница ће бити понуђена на аукцијама у 2023. и 2024. години почев од 24.10.2023. године, када ће се одржати прва аукција.


На аукцијама могу учествовати и домаћа и страна правна и физичка лица, преко овлашћених учесника.


Минимална количина државних хартија од вредности које по аукцији може да купи једно правно или физичко лице је пет комада.

Максимална вредност државних хартија које може да купи једно правно или физичко лице по конкурентним налозима у фази аукције износи 50% од укупног обима емисије, односно обима аукције код реотварања емисије.


Република Србија ће продајом бенчмарк обвезнице, између осталог, обезбедити средстава за подршку инфраструктурних пројеката у оквиру специјализоване светске изложбе „EXPO Београд 2027“, која ће бити организована у Београду 2027. године.


Агенција Standard and Poor’s потврдила је кредитни рејтинг Републике Србије

06-10-2023

Агенција за оцену кредитног рејтинга Standard and Poor’s потврдила je кредитни рејтинг Републике Србије на нивоу ББ+ и задржала стабилне изгледе за његово даље повећање.


Потврда кредитног рејтинга је резултат умереног нивоа јавног дуга и кредибилног оквира монетарне политике.


Агенција наводи да би кредитни рејтинг могао бити побољшан уколико се негативне последице геополитичке неизвесности буду држале под контролом и дође до убрзаног раста привреде. Очекује се да ће у 2024. години бити остварен реални раст БДП-а од 3,3%, услед побољшања глобалних економских услова, домаћих инвестиција и потрошње, након тренутног успоравања изазваног тешким финансијским условима и високом инфлацијом.


Процењује се да ће Влада Републике Србије ове године испунити свој циљани буџетски дефицит од 2,8% БДП-а, у односу на првобитно планирани од 3,3%. Овај ревидирани ниво дефицита је првенствено условљен смањењем расхода и већим приходима од очекиваних. До смањења расхода је дошло због смањења енергетских субвенција државним предузећима и нижих глобалних цена енергије.


Ребалансом буџета Републике Србије су уведене нове мере потрошње које износе око 1% БДП-а, укључујући повећање пензија, плата у јавном сектору и додатних пољопривредних субвенција. Мере ће бити покривене вишком прихода, као и уштедама од смањења енергетских субвенција. Ниже цене роба и смањена тражња за увозном робом ће више него преполовити дефицит текућег рачуна ове године са високих 6,9% БДП-а у 2022. години.


Агенција наводи да Влада има за циљ да настави фискалну консолидацију, те да ће од 2025. године, ниво буџетског дефицита износити од 1-2% БДП-а.


Такође, висок прилив страних директних инвестиција омогућиће даље повећање девизних резерви које су већ на историјском максимуму и допринети смањењу јавног дуга и јачању извоза.


У извештају се истиче да ће инфлација почети значајно да пада у 2024. години, захваљујући строгој монетарној политици Народне банке Србије и стабилним курсом домаће валуте према евру, те да ће се приближити циљаном опсегу од 3% +/- 1,5% у другој половини 2024. године.


Стабилна прогноза за наредни период показатељ је да ће Република Србија наставити да води одговорну монетарну и фискалну политику, усмерену на даље реформе, на улагање у инфраструктурне пројекте, на очување стабилности девизног курса, стабилности банкарског сектора и јавног дуга и да ће упркос бројним изазовима очувати привредни раст и стабилност.


Кредитни рејтинг Републике Србије
S&P Global Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Moody's Investors Service Ба2 / стабилни изгледи
Дневна курсна листа
EUR/RSD 117.1933
USD/RSD 107.3986
Цене Еврообвезница на затварању - 30.11.2023
EB 2027 / 3,125% ЕУР €92,423 / 5,597%
EB 2028 / 1,000% ЕУР €80,779 / 5,684%
EB 2028 / 6,250% УСД $100,325 / 6,165%
EB 2029 / 1,500% ЕУР €79,990 / 5,812%
EB 2030 / 2,125% УСД $76,900 / 6,254%
EB 2033 / 1,650% ЕУР €69,427 / 6,066%
EB 2033 / 6,500% УСД $98,662 / 6,686%
EB 2036 / 2,050% ЕУР €63,685 / 6,254%
Прелиминарнo стање јавног дуга
Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 1. децембар 2023. године износи 4.179.786.926.251 динара
/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs