Огласна табла

27-09-2023

О Г Л А С Н А  Т А Б Л А


ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:


   1) ако ниједан други начин достављања није могућ;

   2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;

   3) у другим случајевима одређеним законом.


(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.


(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.


Увид у образложење решења можете извршити лично у просторијама Управе

СЕДИШТЕ Управе, Поп Лукина 7-9, Београд, канцеларија бр. 1, Радно време: 07:30-15:30 часова.


Архива решења

12-10-2023

- Закључак о објављивању акта - Решење Управе бр. 401-321-1/2017-001 од 27.09.2023. године

- Закључак о објављивању акта - Решење Управе бр. 401-6092-1/2018-001 од 24.07.2023. године

- Закључак о објављивању акта - Решење Управе бр. 401-6523/2018-001 од 23.12.2019. године

- Закључак о објављивању акта - Решење Управе бр. 401-4554-1-2017-001 од 11.04.2023. године

- Закључак о објављивању акта - Решење Управе бр. 401-6238/2018-001 од 14.02.2023. године

- Закључак о објављивању акта - Решење Управе бр. 401-8591/2019-001 од 6.02.2020. године

- Закључак о објављивању акта - Решење Управе бр. 401-2953-1-2017-001 од 23.03.2023. године

- Закључак о објављивању акта - Решење Управе бр. 401-1126-1/2017-001 од 21.03.2023. године

- Закључак о објављивању акта - Решење Управе бр. 401-7071-1/2018-001 од 16.03.2023. године

- Закључак о објављивању акта - Решење Управе бр. 401-3929-2017-001 од 01.03.2023. године

- Закључак о објављивању акта - Решење Управе бр. 401-2645-2017-001 од 01.03.2023. године

- Закључак о објављивању акта - Решење Управе бр. 401-3412/2017-001 од 01.03.2023. године

/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs