Нова 8Г динарска бенчмарк обвезница Републике Србије укључена у J.P. Morgan индекс државних обвезница тржишта у развоју (GBI-EM Global Diversified Index)

07-03-2024

Након укључења три динарске бенчмарк обвезнице Републике Србије (RSMFRSD89592 7Г 2026, RSMFRSD55940 10Г 2028 и RSMFRSD86176 12,5Г 2032) у јуну 2021. године у реномирани индекс обвезница „J.P. Morgan GBI-EM Index“, крајем фебруара ове године у поменути индекс укључена је и нова осмогодишња динарска бенчмарк обвезница (ISIN: RSMFRSD58761, CFI kod: DNFTGR, Tiker: RSOB23208), која доспева 2031. године. Поред финансирања буџетског дефицита и рефинансирања доспелих обавеза по основу јавног дуга, средства ове обвезнице се користе за финансирање пројеката у оквиру "EXPO Београд 2027". Вредност емисије је 150 милијарди динара, а средства су прикупљена на аукцијама почев од октобра 2023. године до 5. марта 2024. године, када је уједно била и последња примарана аукција. Купон износи 7%, док су на последњој аукцији продате обвезнице по стопи приноса од 6%.


Улазак у индекс имплицира појачан потенцијални прилив страних инвеститора, чиме се поспешује ликвидност, а тиме и приноси на целој криви обвезница у домаћој валути. Србија је посебан пример где су почетком године локалне обвезнице забележиле принос еквивалентан, а у појединим тренуцима чак и нижи од приноса на секундарном трговању обвезница емитованих на међународном тржишту. Такви параметри су јасан показатељ поверења инвеститора у фискалну и монетарну стабилност једне земље на дугорочни период.

Интересовање инвеститора за обвезницама ове емисије, као и њен успех на секундарном тржишту у овако кратком року, тражња професионалних страних инвеститора који све активније учествују на аукцијама, доказује да је Република Србија изабрала прави начин финансирања буџета и пројеката везаних за "EXPO Београд 2027", обзиром да је и пре саме реализације целе емисије обвезница, иста била на радару J.P. Morgan Index тима и постала део индекса пре реализације на примарном тржишту.


Ово укључење представља јасан сигнал међународним инвеститорима да је Србија достигла ниво угледних земаља у развоју. То ће имати вишеструке позитивне ефекте на домаће финансијско тржиште и омогућити још повољније услове финансирања државе и домаћих компанија. Очекујемо додатну диверсификацију већ широке базе инвеститора који улажу у хартије од вредности Републике Србије, с обзиром на то да укључивање динарских обвезница у наведени индекс знатно повећава атрактивност наше земље као инвестиционе дестинације.


/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs