Календар аукција 2024

27-03-2024

Kалендар аукција је званичан план аукција на месечном нивоу, који саставља и предлаже Министарство финансија, односно Управа за јавни дуг, на основу потреба и могућности да се у планираном месецу финансирају доспеле обавезе Републике Србије. Из разлога променљивости динамике јавних прихода и примања, Министарство фианансија има право да измени календар аукција током месеца на који се односи.


Календар аукција је једна од тема која се расправља на седницама Комитета за ликвидност, који се одржава једном у три недеље. Чланови Комитета за ликвидност су: Државни секретари у министарству финансија, Помоћник министра сектора за макроекономске и фискалне анализе и пројекције, Директор управе за трезор, Директор управе зa јавни дуг и друга овлашћена лица.


Календар емисија приказује које хартије од вредности ће бити емитоване или откупљене (рочност и вредност емисије) и датум када ће се одржати аукција.

Планирани распоред аукција еурских државних ХоВ за други квартал 2024
Планирани распоред аукција динарских државних ХоВ за први квартал 2024
Планирани распоред аукција еурских државних ХоВ за први квартал 2024
/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs