О нама

12-01-2022
Управа за јавни дуг је орган управе у саставу Министарства финансија Републике Србије, која у систему јавних финансија има улогу обезбеђивања ликвидности државе и подршке владиним органима, јавним предузећима и другим државним институцијама у финансирању пројеката од јавног значаја.

Управа за јавни дуг је носилац политике јавног дуга, као једне од основних грана макроеккономске политике, и има стабилизациону и развојну функцију.

Рад Управе за јавни дуг је правно регулисан Законом о буџетском систему, Законом о јавном дугу, Законом о буџету и другим законским и подзаконским актима.

Управа за јавни дуг обавља послове, који се односе на: задуживање на финансијском тржишту у циљу финансирања буџетског дефицита Републике и пројеката од јавног значаја, кроз емитовање државних хартија од вредности и закључивање кредита, издавање гаранција у корист јавних предузећа, владиних агенција и јединица локалне самоуправе, управљање приливима по основу јавног дуга, извршење обавеза по основу јавног дуга, евидентирање и извештавање, припремање стратегије управљања јавним дугом, као и друге обавезе у складу са законом.

Управа за јавни дуг је основана 1. октобра 2009. године, у складу са препорукама Светске банке.
/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs