Подзаконски акти

20-05-2022
Уредба о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту ("Службени гласник РС", бр. 100 од 15. септембра 2014, 78 од 18. августа 2017, 66 од 29. августа 2018, 78 од 19. октобра 2018, 140 од 20. новембра 2020, 59 од 20. маја 2022.)
Уредба о општим условима за емисију и продају дугорочних државних хартија од вредности на иностраном финансијском тржишту
Уредба о допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту
Уредба о обављању послова са финансијским дериватима у циљу управљања јавним дугом Републике Србије
Уредба о допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту ('Службени гласник РС', бр. 140/2020)
Одлука о утврђивању критеријума за избор банака које ће вршити услуге продаје и друге финансијске услуге у вези са емитовањем дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума за избор банака које ће вршити услуге продаје и друге финансијске услуге у вези са емитовањем дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту
Уредба о допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту ('Службени гласник РС', бр. 78/2018)
Уредба о изменама и допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту ('Службени гласник РС', бр. 66/2018)
Уредба о изменама и допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту ('Службени гласник РС', бр. 78/2017)
Правилник о извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 - примања од иностраних задуживања Форму извештаја о примањима, расходима и издацима по пројектим и програмским зајмовима 'Образац ИППЗ' можете преузети овде.
/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs