Штедне обвезнице

06-12-2017

Република Србија уводи нови тип државних хартија од вредности


-Штедне обвезнице-

Продужен приступни период за куповину обвезница до 18. децембра 2017. године

У циљу даљег развоја тржишта државних хартија од вредности и олакшавања услова за улагање домаћим пунолетним физичким лицима у државне хартије од вредности, Република Србија уводи нови тип државних хартија од вредности - штедне обвезнице.

Штедне обвезнице представљају приступачан финансијски инструмент, који захтева минимално улагање у износу од 2.000 динара за динарске и 100 евра за куповину евро деноминованих штедних обвезница, чиме се подстиче штедња у државне хартије од вредности.

Штедне обвезнице емитују се у динарима и еврима, са роком доспећа од две, три, пет и десет година, продају се по номиналној вредности која за динарске штедне обвезнице износи 2.000 динара, док номинална вредност штедних обвезница деноминованих у еврима износи 100 евра. Један инвеститор може купити највише 5.000 штедних обвезница деноминованих у динарима по једној емисији, односно 500 штедних обвезница деноминованих у еврима по једној емисији. Штедне обвезнице имају купоне који се разликују зависно од рочности и валуте.

Продаја штедних обвезница вршиће се преко пословница Банке Поштанске штедионице а.д. Београд а приликом њихове куповине инвеститор отвара власнички и новчани рачун код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд. Инвеститори су ослобођени свих накнада приликом уписа, уплате, отварања власничког рачуна финансијских инструмената, исплате купона и главнице по основу штедних обвезница. За више информација посетите www.posted.co.rs/obveznice.html

Приступни период за куповину штедних обвезница почиње 20. новембра 2017. године и траје до 18. децембра 2017. године, док се подела штедних обвезница врши по начелу приоритета – приоритет у подели имају инвеститори који се први пријаве за куповину. Инвеститор у штедне обвезнице не остварује право на камату у приступном периоду и периоду до њихове емисије.

Планирани датум емитовања штедних обвезница је 27. децембар 2017. године.

 

/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs