Временски оквир

19-08-2021

Аукције се изводе по дефинисаном временском оквиру, који је исти без обзира да ли су предмет продаје записи или обвезнице. Свака аукција почиње у 10 часова, са фазом подношења налога која траје до 11 часова. Сви поднесени налози морају бити у износу од 50.000 динара, односно 5.000 евра минимално, у зависности да ли се продају динарске, или у еврима деноминоване хартије од вредности. Максималан износ појединачног налога може бити 50% вредности аукције. После фазе подношења налога, у периоду од 11 до 11:30 часова, долази фаза аукције, током које директор Управе за јавни дуг, или друго овлашћено лице, доноси одлуку о прихватљивој стопи. Све трансакције треба да буду закључене до 11:45 часова. Резултати и статистика извршене аукције се објављује истог дана, до 12 часова. Салдирање и плаћање се врши преко система Централног регистра хартија од вредности и депо клиринг.


Аукције се одвијају по следећем временском плану:

10:00   до   11:00      Предотварање
11:00   до   11:30      Аyкција
11:30   до   11:45      Закључивање трансакција

/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs